Tomasz Kilarski

kilarski_tomaszPsycholog, porucznik w Zakładzie Karnym w Koziegłowach. Współpracuje z Fundacją Przeciw Wykluczeniu Społecznemu BĘDZIESZ i Fundacją Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Prowadzi program edukacyjno – korekcyjny dla skazanych sprawców przemocy domowej odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Koziegłowach. Wyróżniony przez Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie za pracę wykraczającą poza zakres obowiązków.