Jerzy Borowczyk

BorowczykDr Jerzy Borowczyk

Historyk literatury (Pracownia Dokumentacji Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu). Zajmuje się romantyzmem (doktorat: Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824, Poznań 2003). Ostatnio opublikował książkę Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824-1870 (Poznań 2014). Pisuje również o literaturze dwudziestego wieku i najnowszej (m.in.: Haupt, Niewiadomski, Sommer, Stasiuk, Świetlicki, Tkaczyszyn-Dycki). Publikacje w „Czasie Kultury” (którego jest redaktorem), „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Wspólnie z Michałem Larkiem nagrali i zapisali tomy wywiadów z pisarzami (Rozmowa była możliwa, Poznań 2008; Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim, Szczecin 2014) oraz ułożyli antologię polskiej liryki nowoczesnej Powiedzieć to inaczej (Poznań 2011). Wraz z Zofią Dambek-Giallelis i Elżbietą Lijewską wydał przewodnik literacki Na tropach Adama Mickiewicza w Wielkopolsce (Poznań 2013). Z kolei razem z Wojciechem Hamerskim ułożył książkę Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura – antologia (Poznań 2012).