Katarzyna Witkowska-Rozpara

Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara – ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2010 uzyskała stopień doktora nauk prawnych, specjalność: prawo karne i kryminologia. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Uniwersytecie Warszawskim (IPSiR UW). Autorka oraz współautorka szeregu publikacji naukowych (w tym opublikowanej nakładem Wydawnictwa C.H. Beck monografii „Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna”, Warszawa 2011). W latach 2006-2008 współpracownik Gazety Prawnej. Uczestniczka licznych konferencji oraz seminariów naukowych. Członek European Society of Criminology (ESC).