Bogumiła Kaniewska

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka. Autorka prac poświęconych polskiej prozie współczesnej „Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”, „Śladami Tristrama Shandy” oraz „Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego” oraz książek popularnonaukowych, współautorka podręczników akademickich i szkolnych. Uprawia krytykę literacką (m. in na łamach „Nowych Książek”) jest tłumaczką prozy anglojęzycznej, głównie literatury dla dzieci, którą zajmuje się także naukowo. Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UAM, pełni funkcję prorektor ds. studenckich tej uczelni. Jest członkinią kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz Rady Fundacji Kultury Polskiej Filii w Poznaniu.