MONICA ABREU-GŁOWACKA

monicadr n. med. Monica Abreu-Głowacka dr n biologicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1991r. pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Autorka prac z dziedziny genetyki sądowej przedstawiające badania filogenetyczne oraz populacyjne opublikowane
w czasopismach naukowych ze wskaźnikiem IF. Kierownik kilku projektów w ramach badań statutowych UM w Poznaniu pt. „Polimorfizm Pojedynczego Locus na chromosomie Y w badaniach populacyjnych” oraz „Przydatność testów do wstępnej identyfikacji materiału biologicznego w analizie śladów kryminalistycznych”. Aktywny uczestnik krajowych i zagranicznych Konferencji.