RODO

Drodzy Państwo,

od 25 maja obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy poinformować Państwa, że Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowujemy wszelkich starań, by dbać o ich bezpieczeństwo. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GRANDAz siedzibą w Poznaniu 60-555 przy ul. Bukowskiej 31

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt: marita.lipska@festiwal-granda.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na prawidłowe funkcjonowanie, w

tym przygotowywanie wszelkich umów (w tym m.in. wydawniczych, patronackich,

umów o dzieło) i dopełnianie obowiązków, które z nich wynikają dla nas jako wydawcy

i Państwa, jako strony tych umów (np. rozsyłanie zapowiedzi i informacji o nowościach).

Podanie przez Państwa swoich danych w celu realizacji usługi jest niezbędne do świadczenia tej

usługi. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

umowy wydawniczej.

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas

Waszych danych osobowych:

– prawo dostępu do Waszych danych, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną

danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Marita Lipska

Prezes Fundacji GRANDA