imigration essays ap literature free response essays critical analysis essays beowulf start college essay essay file x

Marek Bronicki

Marek Bronicki ( 1957) – emerytowany oficer polskiej policji. Jednym z jego najważniejszych osiągnieć było wykrycie i osobiste zatrzymanie seryjnego zabójcy chłopców w ramach sprawy o kryptonimie „Zemsta”. W latach 2009-2011 Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Autor opracowań i opowiadań.