Uniwersytet SWPS

PIĄTEK, 23 września, godz. 16.30.-18.00  miejsce wykładu : UNIWERSYTET SWPS ul.Kutrzeby

dr JOANNA STOJER:  Zbrodnie, które miały pozostać niewykryte… (czyli zabójstwa z tzw. ciemnej liczby przestępstw)

Wykład poświęcony będzie zabójstwom, które z różnych powodów, przez wiele lat pozostawały nieujawnione lub niewykryte, a zabójca był na wolności. Motywy działania sprawców tych zdarzeń były często bardzo prozaiczne – kłótnia, nienawiść, zdrada, portfel z 50 zł w środku. Zdarzało się, że sprawcy bardzo starali się, aby ich czyn nie wyszedł na światło dzienne. Czasami jednak „przypadek” sprawiał, że nawet te najtrudniejsze dowodowy sprawy udało się zakończyć skazaniem za zabójstwo.
O prelegentce
Dr Joanna Stojer – psychokryminalistyk, specjalistka i wykładowca z zakresu kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości. Bada ciemną liczbę przestępstw – wykroczeń, które nie są objęte przez statystyki kryminalne wskutek nieujawnienia ich przez organy ścigania. Zajmuje się analizą przypadków zgonów, przy których możliwe są rożne wersje śledcze: zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Jest współautorką interdyscyplinarnej publikacji „Samobójstwa. Stare problemy. Nowe rozwiązania”. W ramach konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowała projekt „Kryminalistyka, czyli rzecz o szukaniu śladów oraz zwierzętach na służbie”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kryminalistycznych i kryminologicznych aspektów ciemnej liczby przestępstw i patologii społecznych. W wolnych chwilach czyta kryminały i ogląda seriale kryminalne.

PIĄTEK, 23 września, godz. 18.00.-19.00.  miejsce wykładu : UNIWERSYTET SWPS ul.Kutrzeby

dr RAFAŁ WIERZCHOSŁAWSKI  Na co socjolog wielbicielowi kryminałów?

Chciwość, zazdrość, zdrada – mają niewątpliwie wydźwięk moralny, wymiar psychologiczny, są motywem, który stara się odkryć śledczy, waży sędzia z prokuratorem i adwokatem. Cóż więc może jeszcze o nich powiedzieć socjolog?!
Chcę przywołać pewne teorie z pogranicza psychologii i socjologii moralności, które pokazują jak pewne społeczne ramy, w których żyjemy mogą kształtować strukturę naszych wartości i które realizujemy jako cele.
Owo zewnętrzne otoczenie naszych działań bywa historycznie zmienne i różnicuje zajmowane przez nas miejsca w strukturze społecznej (bogactwo–bieda, prestiż–życie zwykłe). Społeczny wymiar ethsów, w których funkcjonujemy może prowadzić do pewnych paradoksów aksjologicznych – prywatne wady, mogą przynosić pewne pożytki społeczne, jak to zauważają niektórzy: chciwość jest dobra, bo pozwala nie tyko osiągać cele chciwca, lecz także przynosi dobre owoce, bo daje innym np. zatrudnienie. Innym paradoksem jest demokratyczny postulat równości w kontekście wspomnianego zróżnicowania społecznego w różnych obszarach życia, czy jest możliwe jego rozwiązanie?
Zatem, chciwości i zazdrość– jako reakcja na to co pożądane, realizowane, a niekiedy i nieosiągalne (mechanizm resentymentu) to znakomita perspektywa w oglądzie i lepszym zrozumieniu motywów niejednej (krwawej) zbrodni doskonałej czy też przestępstwa dokonanego w białych rękawiczkach.
Dr Rafał Wierzchosławski – filozof i wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. W latach 1990–2015 pracował na Wydziale Filozofii KUL. Zajmuje się filozofią nauk społecznych, współczesnymi teoriami socjologicznymi, ontologią społeczeństwa, filozofią polityczną oraz epistemologią społeczną. Finalizuje prace nad rozprawą habilitacyjną: „Republika w czasach ekspertów. Meandry wolności republikańskiej jako braku dominacji. Studium metafilozoficzne”. Studia filozoficzne i z nauk społecznych uzupełniał na uniwersytetach w Bielefeld, Köln, Paryżu, Louvain-la-Neuve oraz Genewie i Neuchatel.

PIĄTEK,  23 września, godz. 19.30-20.30  miejsce wykładu : Nowa Gazownia ul. Ewangelicka1

dr MICHAŁ POZDAŁ Seks, zazdrość i zdrada. Dynamika związków miłosnych z perspektywy gabinetu seksuologicznego

Jaka jest rola zazdrości w związku i kiedy staje się ona destrukcyjna dla relacji? Jak i dlaczego zdradzamy? Czy zdrada kobiet różni się od męskiej? W jaki sposób pary radzą sobie ze niewiernością i co może ona dla nich oznaczać?
O prelegencie
Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, był stypendystą na Wydziale Dramy Stosowanej Uniwersytetu Exeter; ukończył szkolenie z Poradnictwa i Edukacji Seksualnej na Uniwersytecie Manchester, cykl szkoleń z zakresu seksualności człowieka w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, szkolenie z zakresu Terapii Seksuologicznej Par pod kierunkiem EstherPerel (USA). Prowadzi prywatną praktykę w Katowicach, Warszawie oraz Wrocławiu.

SOBOTA,  24 września, godz. 10.00-11.00, miejsce wykładu : UNIWERSYTET SWPS ul.Kutrzeby

dr KATARZYNA WITKOWSKA – ROZPARA  Kiedy motywem jest zazdrość…

Zazdrość to uczucie, które towarzyszy człowiekowi od czasów niepamiętnych. Słownikowo definiowana jest jako „uczucie przykrości, żalu, spowodowane czyimś powodzeniem, szczęściem, stanem posiadania itp. i chęć posiadania tego samego”, ale także jako „uczucie niepokoju co do wierności osoby kochanej, podejrzliwość i dążenie do wyłączności w tym zakresie, chęć przeciwdziałania ewentualnemu naruszeniu tej wyłączności”[1]. (Tak, m.in. za: W. Doroszewski (red.), Słownik Języka Polskiego, Tom X, Warszawa 1968).
Jako motyw określonego działania zazdrość także towarzyszy człowiekowi od wieków. A bywa i tak, że to właśnie ona stanowi motyw zrealizowania przez sprawcę zachowania wypełniającego znamiona czynu zabronionego. Czy jednak zawsze działanie motywowane zazdrością będzie przez sąd ocenione jako naganne? I czy tzw. chorobliwa zazdrość może sprawcę usprawiedliwić?
[1] Tak, m.in. W. Doroszewski (red.), Słownik Języka Polskiego, Tom X, Warszawa 1968.

SOBOTA, 24 września, godz. 11.30-13.00, miejsce wykładu : UNIWERSYTET SWPS ul.Kutrzeby

prof. SZYMON DRAHEIM  Jak rozpoznać psychopatę?

O prelegencie
dr hab. Szymon Draheim, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog, specjalność psychologia kliniczna. Specjalizuje się w badaniach nad osobowością i emocjami oraz wiarygodnością zeznań świadków. Zastosował po raz pierwszy w Polsce zaawansowaną metodę analizy zachowań mimicznych – System Kodowania Ruchów Twarzy (FACS). Łowca mimicznych ekspresji emocji. Pracował jak wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

SOBOTA, 24 września, godz. 19.30-21.00  miejsce wykładu : Nowa Gazownia ul. Ewangelicka1

           dr BOGDAN LACH Procesy emocjonalne towarzyszące dokonywaniu zabójstw

O prelegencie
dr Bogdan Lach – radca Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. W latach 1994 -1996 funkcjonariusz Służby Więziennej. Od 1996 roku ekspert KWP w Bielsku Białej, a następnie w 1998 roku koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Od 2005 roku radca w Wydziale Kryminalnym. W swojej dotychczasowej karierze stworzył ponad 300 profili psychologicznych i kryminalistycznych n/n sprawców różnych kategorii przestępstw. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Oznaką Zasłużony Policjant. Pierwszy profiler policyjny rozwijający swoją metodę profilowania od 1996 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor dwóch książek z zakresu psychologii śledczej i kryminalistyki oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii śledczej w czasopismach krajowych i zagranicznych.


Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz