Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

w sobotę 24.09 i w niedzielę 25.09 od godziny 10.00
Zaprasza na wyjątkowe zwiedzanie z przewodnikiem CEL WIĘZIENNYCH W COLLEGIUM IURIDICUM  Wycieczki poprzedzone będą emisją krótkich filmów dokumentalnych Przesłuchanie i Więzienie 
– Zbiórka w Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec`56  ul.św Marcin 80/82 (ZAMEK)  grupy maksymalnie 12 osobowe, wstęp bezpłatny

W sobotę 24.09 o godz.12.00 spotkanie literackie! pt. HISTORIA.POZNAŃ.SENSACJA.
Spotkanie autorskie z PIOTREM BOJARSKIM.Rozmowa na temat książki, pracy nad nią i pracy śledczej jak towarzyszy tego rodzaju publikacjom.

W niedzielę 25.09 o godzinie 16.00, wykład DARIUSZA PAPROCKIEGO pt. METODY PRZESŁUCHAŃ STOSOWANE PRZEZ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA.
również w niedzielę, o godzinie godz. 17.00 O REPRESJACH POCZERWCOWYCH oprowadzając po ekspozycji Muzeum opowie KINGA PRZYBOROWSKA, kierownik Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 1956 – wstęp bezpłatny
dane adresowe: Muzeum Powstania Poznańskiego-Czerwiec 1956, ul.św Marcin 80/82 (ZAMEK), tel. 61 852 94 64